За Нас

   “Модул-Н” ЕООД е фирма за упражняване на независим строителен надзор и експертни услуги в строителството, основана през 2000 год. като дружество с ограничена отговорност. Фирмата разполага с лиценз, издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Компанията разполага с професионален екип от специалисти, експерти по съответните части в строителството: технолози, архитекти, конструктори, ВиК, ЕЛ, ОВК инженери, геолози, геодезисти, пътни инженери. Всички експерти са с богат професионален опит, което е гаранция за професионално и качествено изпълнение на предлаганите услуги. 


 

Фирма “Модул Н” ЕООД има дългогодишен опит в сферата на строителния надзор, включително на обекти от национално и световно значение, и паметници на културата. Портфолиото на фирмата включва успешно изпълнени проекти по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013г”.