Инвеститорски контрол

 

Целта на този контрол е да се следи количеството на вложените от изпълнителя материали, а така също и действителните положени часове труд.

За повече информация, може да се свържете с нас.